Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

দরিদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান’’ কর্মসুচির সুবিধাভোগীদের তালিকা

ক্র:নং

নাম

পিতা/স্বামীর নাম

ঠিকানা

জিতা চাকমা

বিনয় চাকমা

মুবাছড়ি

জবা চাকমা

সুনীল চাকমা

মুবাছড়ি

ফুলেন্দী মালা চাকমা

মিন্টু চাকমা

উলুছড়ি

চন্দ্রা চাকমা

ত্রিযশ চাকমা

বোয়ালছড়ি

সঞ্চিতা চাকমা

নির্মল কামিত্ম চাকমা

বোয়ালছড়ি

সবিকা চাকমা

বিপুলেশ্বর চাকমা

মনোআদাম

পিংকি চাকমা

জ্যোতি চাকমা

দুরখেইয়া

পুষ্প রেনু চাকমা

পূর্ন মোহন চাকমা

কিচিংআদাম

জিনা চাকমা

জ্ঞান বিকাশ চাকমা

কিচিংআদাম

১০

সোনলী চাকমা

জয়মত্ম লাল চাকমা

উলুছড়ি

১১

বনিতা খীসা

প্রগতি খীসা

দুরখেইয়া

১২

জ্যোতিকা চাকমা

সাধন বিকাশ চাকমা

উলুছড়ি

১৩

রিমপি চাকমা

সামত্মনা চাকমা

সাগুপাড়া

১৪

নিনা চাকমা

বসুদেব চাকমা

 

১৫

রানু চাকমা

সোনা মনি চাকমা

মগপাড়া

১৬

সোনা চাকমা

পদ্মজয় চাকমা

কুমড়াপাড়া

১৭

তনুশ্রী চাকমা

সোহেল চাকমা

ভারবোয়াচাপ

১৮

ফুলরানী চাকমা

সুমন চাকমা

ভারবোয়াচাপ

১৯

কালাপুনি চাকমা

বিশ্বমত্মর চাকমা

কুকি উদন্যা

২০

রম্নবিকা চাকমা

বিশ্বমত্মর চাকমা

খারিÿ্যং

২১

খোকন সোনা চাকমা

খুকুমনি চাকমা

খারিÿ্যং

২২

সইতা রানী চাকমা

শামিত্ম চাকমা

তংতুল্যা

২৩

বিউটি চাকমা

সাধন কুমার চাকমা

কুড়ামারা

২৪

সুজাতা চাকমা

রম্নপসেন চাকমা

কুড়ামারা

২৫

রিশা চাকমা

সুরেশ কুমার চাকমা

ত্রিপুরাছড়া

২৬

রবি সোনা চাকমা

বিবরন চাকমা

ত্রিপুরাছড়া

২৭

এলিনা চাকমা

সবিনয় চাকমা

দ্বিমূখ্যাছড়া

২৮

কনিকা চাকমা

শংকর চাকমা

দ্বিমূখ্যাছড়া