Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬

ক্রমিক নং

নাম

পিতা/স্বামীর নাম

ঠিকানা ও ওয়ার্ড

 1.  

সুজাতা চাকমা

স্বামী: উৎফল চাকমা

মুবাছড়ি ১নং

 1.  

রিতা চাকমা

স্বামী:মৃনাল কামিত্ম চাকমা

কাগত্যা ১নং

 1.  

সুজাতা চাকমা

স্বামী:শুভ নন্দ চাকমা

বড়দোনা ১নং

 1.  

গুরিবালা চাকমা

স্বামী:পরাশ্বর চাকমা

বড়দোনা ১নং

 1.  

সুনিতা চাকমা

পীং:নিরঞ্জন চাকমা

বড়দোনা ১নং

 1.  

শামিত্মরানী চাকমা

স্বামী:রবিলাল চাকমা

বড়দোনা ১নং

 1.  

পঞ্চ পুতি চাকমা

স্বামী:চিত্র বিকাশ চাকমা

মুবাছড়ি ১নং

 1.  

অনিমা দেবী চাকমা

স্বামী:মশি চাকমা

বড়দোনা ১নং

 1.  

মিনাÿী চাকমা

পীং:অরম্নন চন্দ্র চাকমা

মুবাছড়ি ১নং

 1.  

মধুমালা চাকমা

স্বামী:শামিত্ম লাল চাকমা

মুবাছড়ি ১নং

 1.  

মনিকা চাকমা

স্বামী:সেণহময় চাকমা

মুবাছড়ি ১নং

 1.  

পতেঙ্গাঁ চাকমা

স্বামী:অমলেন্দু চাকমা

মুবাছড়ি ১নং

 1.  

রিতা চাকমা

পীং:চন্দ্রবান চাকমা

বড়দোনা ১নং

 1.  

টপি চাকমা

স্বামী:সুখময় চাকমা

কাগত্যা ১নং

 1.  

জয়কুমারী চাকমা

পীং:আনন্দ কুমার চাকমা

মুবাছড়ি ১নং

 1.  

জরিনা চাকমা

স্বামী:অনিল চন্দ্র চাকমা

চোংড়াছড়ি ২নং

 1.  

উপমা চাকমা

পীং:চঞ্চল রঞ্জন চাকমা

চোংড়াছড়ি ২নং

 1.  

রেনুকা চাকমা

স্বামী:ফুলেশ চন্দ্র চাকমা

ছাÿারাছড়ি ২নং

 1.  

রশ্বাদেবী চাকমা

পীং: উমচন্দ্র চাকমা

চোংড়াছড়ি ২নং

 1.  

শেফালী চাকমা

স্বামী: স্মৃতিময় চাকমা

ছাÿারাছড়ি ২নং

 1.  

সাতীকা রানী চাকমা

স্বামী: কৃষ্ণ রতন চাকমা

ছাÿারাছড়ি ২নং

 1.  

শশীমালা চাকমা

স্বামী: হামেশ ধন চাকমা

চোংড়াছড়ি ২নং

 1.  

সুরমত্ম লতা চাকমা

স্বামী: বিলেশ্বর চাকমা

ছাÿারাছড়ি ২নং

 1.  

আনন্দদেবী চাকমা

স্বামী: সুভাষ চন্দ্র চাকমা

ছাÿারাছড়ি ২নং

 1.  

রিনি চাকমা

স্বামী: সুদত্ত চাকমা

চোংড়াছড়ি ২নং

 1.  

মিলন শোভা চাকমা

পীং: রেবতী রঞ্জন চাকমা

চোংড়াছড়ি ২নং

 1.  

কাঞ্চনা চাকমা

পীং:বিনয় প্রভাত চাকম

চোংড়াছড়ি ২নং

 

ক্রমিক নং

নাম

পিতা/স্বামীর নাম

ঠিকানা ও ওয়ার্ড

 

 1.  

সুম্মিতা চাকমা

পিতা-সুশীল কামিত্ম চাকমা

সাগুপাড়া ৪নং

 

 1.  

চয়নিকা চাকমা

স্বামী-চয়ন কামিত্ম চাকমা

মগপাড়া ৪নং

 

 1.  

উৎপলা তংঞ্চ্যাঙ্গাঁ

স্বামী-প্রীতি বিন্দু চাকমা

কুকি পাড়া ৪নং

 

 1.  

মায়ারানী চাকমা

স্বামী-শিশির চাকমা

মগ পাড়া ৪নং

 

 1.  

নিরম্নপা চাকমা

স্বামী-মিন্টু মনি চাকমা

কুমড়া পাড়া ৪নং

 

 1.  

সহেনা চাকমা

পিতা-জ্যোতি বিকাশ চাকমা

কুমড়া পাড়া ৪নং

 

 1.  

বাসমিত্ম চাকমা

স্বামী-রূপায়ন চাকমা

মগ পাড়া ৪নং

 

 1.  

স্বীকা চাকমা

পিতা- পরিÿÿত চাকমা

কুমড়া পাড়া ৪নং

 

 1.  

সুমিতা চাকমা

স্বামী-জগদীশ চাকমা

মগ পাড়া ৪নং

 

 1.  

পপি চাকমা

স্বামী-টনি চাকমা

কুকি পাড়া ৪নং

 

 1.  

পারম্নমিতাচাকমা

অতীশ চাকমা

মগ পাড়া ৪নং

 

 1.  

শামিত্ম মহী চাকমা

স্বামী-শামিত্ম প্রকাশ চাকমা

লেÿুংছড়া ৫নং

 

 1.  

অনামিকা চাকমা

পিতা-শামিত্ম জয় চাকমা

তংমুড়া ৫নং

 

 1.  

ছায়া চাকমা

স্বামী-উজ্জল চাকমা

ভারবোয়াচাপ ৫নং

 

 1.  

তরম্নলতা চাকমা

স্বামী-ভারত্যা চাকমা

তংমুড়া ৫নং

 

 1.  

মালতি চাকমা

স্বামী-শামিত্ম রঞ্জন চাকমা

নোয়া আদাম ৫নং

 

 1.  

আলোকী চাকমা

স্বামী-করম্নন চাকমা

ভারবোয়াচাপ ৫নং

 

 1.  

মাধ্বী চাকমা

পিতা-শামিত্ম জয় চাকমা

তংমুড়া ৫নং

 

 1.  

স্বপ্না চাকমা

স্বামী-করম্নন জয় চাকমা

লেÿুংছড়া

 

 1.  

মিনু চাকমা

স্বামী-সুচিত্র চাকমা

চেয়ারম্যান পাড়া ৫নং

 

 1.  

টনি চাকমা

স্বামী-রিটন চাকমা

তংমুড়া ৫নং

 

 1.  

মহারানী চাকমা

স্বামী-নির্মল কামিত্ম চাকমা

নোয়াদাম ৫নং

 

 1.  

লিপা চাকমা

পিতা-অনিল চাকমা

ভারবোয়াচাপ ৫নং

 

 1.  

নিহারিকা চাকমা

স্বামী-সুমন চাকমা

ভারবোয়াচাপ ৫নং

 

 1.  

ইতিশা চাকমা

স্বামী-জ্ঞান রঞ্জন চাকমা

তংমুড়া ৫নং

 

 1.  

নন্দ দেবী চাকমা

পিতা-ধনকুমার চাকমা

নোয়াদাম ৫নং

 

 

মিলি চাকমা

স্বামী-সুবিন্দু চাকমা

মহিষ ভাঙ্গা ৬নং

 

 1.  

রীনা চাকমা

পিতা-সিংহ মনি চাকমা

মাচ্ছ্যাপাড়া ৬নং

 

 1.  

ননাবী চাকমা

পিতা-ইন্দ্র সেন চাকমা

ভুরবান্যা ৬নং

 

 1.  

সুবিতা চাকমা

পিতা-লÿীধন চাকমা

ভুরবান্যা ৬নং

 

 1.  

কনিকা চাকমা

জ্ঞান প্রকাশ চাকমা

কুকি উদন্যা ৬নং

 

 1.  

রেনি চাকমা

স্বামী-তিষ্য চাকমা

কুকি উদন্যা ৬নং

 

 1.  

ফুলরানী চাকমা

স্বামী-সভ্যসাচী চাকমা

মহিষভাঙ্গা ৬নং

 

 1.  

মনিষা চাকমা

পিতা-মতিলাল চাকমা

মহিষভাঙ্গা ৬নং

 

 1.  

মিলি চাকমা

স্বামী-ভগদত্ত চাকমা

বাকছড়ি ৬নং

 

 1.  

সন্ধ্যারানী চাকমা

পিতা-নলিনী রঞ্জন চাকমা

মাচ্ছ্যাপাড়া ৬নং

 

 1.  

মায়ালÿী চাকমা

পিতা-মানেকধন চাকমা

মাচ্ছ্যাপাড়া ৬নং

 

 1.  

গোপাদেবী চাকমা

পিতা-অমুল্য ধন চাকমা

বাকছড়ি ৬নং

 

 1.  

ইন্দ্র কন্যা

পিতা-জয়মত্ম কুমার চাকমা

অগইছড়া ৬নং

 

 1.  

নিতা চাকমা

পিতা-হরিপূর্ণ চাকমা

অগইছড়া

 

 1.  

জয়মিত্ম চাকমা

স্বামী-মিটন চাকমা

ঢেবাছড়া ৬নং

 

 1.  

নরপতি চাকমা

স্বামী-জ্ঞানেন্দু চাকমা

ঢেবাছড়া ৬নং

 

 1.  

রিপনা চাকমা

স্বামী-কামানী চাকমা

খারিÿ্যং ৭নং

 

 1.  

বিষ্ণু প্রিয় চাকমা

স্বামী-জীবন চাকমা

খারিÿ্যং ৭নং

 

 1.  

ইলা চাকমা

স্বামী-দেশামত্ম চাকমা

খারিÿ্যং ৭নং

 

 

অমত্মরা চাকমা

স্বামী-বিজয় চাকমা

খারিÿ্যং ৭নং

 

 1.  

মলিস্নকা চাকমা

স্বামী-শাসন প্রিয় চাকমা

খারিÿ্যং ৭নং

 

 1.  

রূপালী চাকমা

র্নিমল চাকমা

খারিÿ্যং ৭নং

 

 1.  

পূর্না চাকমা

স্বামী-যুবলাল চাকমা

ধামাইছড়া ৭নং

 

 1.  

সামত্মনা চাকমা

স্বামী-ধর্মজ্যোতি চাকমা

শৈলেস্বরী মূখ ৭নং

 

 1.  

দীপ্তি চাকমা

পিতা-নীল রঞ্জন চাকমা

ক্যাংছড়া ৭নং

 

 1.  

রেনু চাকমা

স্বামী-জগত জ্যোতি চাকমা

 

 

 1.  

সুপ্রভা চাকমা

পিতা-প্রসন্ন কুমার চাকমা

ক্যাংছড়া ৭নং

 

 1.  

জোনাকী চাকমা

স্বামী-বিভাষ চাকমা

ক্যাংছড়া ৭নং

 

 1.  

সুচিত্রা চাকমা

স্বামী-চিত্তরঞ্জন চাকমা

ক্যাংছড়া ৭নং

 

 1.  

রিকা চাকমা

স্বামী-জ্ঞান প্রকাশ চাকমা

ক্যাংছড়া ৭নং

 

 1.  

সঞ্চিতা চাকমা

স্বামী-টুলু মনি চাকমা

তিনঘর্ষা্যা পাড়া

 

 1.  

রূপালী চাকমা

স্বামী-রতন কুমার চাকমা

ধামাইছড়া ৭নং

 

 1.  

কনিকা চাকমা

স্বামী-জয় সিংহ চাকমা

বাঘমারা কিচিং

 

 1.  

হিরোপতি চাকমা

স্বামী-ভাগ্যধন চাকমা

কুড়ামারা ৮নং

 

 1.  

অমরা দেবী চাকমা

স্বামী-জ্ঞানময় চাকমা

কুড়ামারা ৮নং

 

 1.  

বিজয় লÿী চাকমা

পিতা-কামেশ কুমার চাকমা

কুড়ামারা ৮নং

 

 1.  

জুলেখা চাকমা

স্বামী-আনন্দ কুমার চাকমা

তংতুল্যা ৮নং

 

 1.  

সুনীতি চাকমা

স্বামী-করম্নন চাকমা

কুড়ামারা ৮নং

 

 1.  

নিরবালা চাকমা

পিতা-বৃষলাল চাকমা

তংতুলা্যা ৮নং

 

 1.  

লÿনা চাকমা

স্বামী-মিলন কামিত্ম চাকমা

কুড়ামারা ৮নং

 

 1.  

গোপাদেবী চাকমা

স্বামী-পম বিজয় চাকমা

কুড়ামারা ৮নং

 

 

শর্মা দেবী চাকমা

স্বামী-উজ্জ্বল কামিত্ম চাকমা

কুড়ামারা ৮নং

 

 1.  

বাসনা চাকমা

স্বামী-গঙ্গাধর চাকমা

তংতুল্যা ৮নং

 

 1.  

শিল্পী চাকমা

পিতা-মহেশ্বর চাকমা

কুড়ামারা ৮নং

 

 1.  

সুগতা চাকমা

স্বামী-শামিত্ম রঞ্জন চাকমা

কুড়ামারা ৮নং

 

 1.  

রম্নপা চাকমা

স্বামী-কৃতামত্ম চাকমা

কুড়ামারা ৮নং

 

 1.  

জনতা চাকমা

পিতা-ইন্দ্র কুমার চাকমা

কুড়ামারা ৮নং

 

 1.  

সূচনা চাকমা

মঙ্গল চন্দ্র চাকমা

কুড়ামারা ৮নং

 

 1.  

সোনালী চাকমা

জ্ঞান দত্ত চাকমা

কুড়ামারা ৮নং

 

 1.  

নিহার বালা চাকমা

স্বামী-চিকন্যা চাকমা

ত্রিপুরাছড়া ৯নং

 

 1.  

ভাগ্য লÿী চাকমা

স্বামী-সিক্কোমনি চাকমা

ত্রিপুরাছড়া ৯নং

 

 1.  

রিপা চাকমা

পিতা-বাধীধন চাকমা

ত্রিপুরাছড়া ৯নং

 

 1.  

রেবতী বালা চাকমা

স্বামী-বিজয় স্মৃতি চাকমা

ত্রিপুরাছড়া ৯নং

 

 1.  

অনঙ্গঁ শোভা চাকমা

স্বামী-গান্ধী চাকমা

ত্রিপুরাছড়া ৯নং

 

 1.  

পঞ্জিকা চাকমা

বিমন জয় চাকমা

ত্রিপুরাছড়া ৯নং

 

 1.  

আদর সোনা চাকমা

পিতা-প্রেতবাহন চাকমা

ত্রিপুরাছড়া ৯নং

 

 1.  

রিষ্টি চাকমা

কৃষ্ণ মোতি চাকমা

ত্রিপুরাছড়া ৯নং

 

 1.  

রম্নপালী চাকমা

মিকো চাকমা

ত্রিপুরাছড়া ৯নং

 

 1.  

লÿী সোনা চাকমা

চনবিজি চাকমা

ত্রিপুরাছড়া ৯নং

 

 1.  

অঞ্জনা চাকমা

স্বামী-মাতপন চাকমা

ত্রিপুরাছড়া ৯নং

 

 1.  

সুচিকা চাকমা

স্বামী-রবিধন চাকমা

দ্বিমুখ্যাছড়া ৯নং

 

 1.  

এসমি চাকমা

স্বামী-আনন্দ চাকমা

দ্বিমুখ্যাছড়া ৯নং

 

 1.  

শিল্পী চাকমা

স্বামী-চনবিজি চাকমা

ত্রিপুরাছড়া ৯নং

 

 1.  

জবা চাকমা

স্বামী-উত্তম চাকমা

ত্রিপুরাছড়া ৯নং

 

 1.  

মিতা চাকমা

স্বামী-বিমল কামিত্ম চাকমা

ত্রিপুরাছড়া ৯নং

 

 1.  

ভান দেবী চাকমা

স্বামী-নতুন বিকাশ চাকমা

বামে ত্রিপুড়াছড়া

 

 1.  

অঞ্জন মিত্রা চাকমা

স্বামী-সূচি চাকমা

ত্রিপুরাছড়া ৯নং

 

 

তেরঞ্চুরী চাকমা

পিতা-প্রতিরঞ্জন চাকা

উলুছড়ি ২নং

 

 1.  

গোপাদেবী চাকমা

স্বামী-বসুকুমার চাকমা

কাকড়াছড়ি ২নং

 

 1.  

কমলাদেবী

স্বামী-ফুলেশ চনদ্র চাকমা

বোয়ালছড়ি ২নং

 

 1.  

বিন্দু রানী চাকমা

স্বামী-সুশীল কামিত্ম চাকমা

চোংড়াছড়ি ২নং

 

 1.  

হেপি চাকমা

পিতা-বলিচান চাকমা

চোংড়াছড়ি ২নং

 

 1.  

ঝর্না চাকমা

স্বামী-চন্দ্র কুমার চাকমা

দুরখেইয়া ৩নং

 

 1.  

জানক্কি চাকমা

স্বামী-কৃপা রঞ্জন চাকমা

করল্যামুড়া ৩নং

 

 1.  

লÿী দেবী চাকমা

স্বামী-সাধন্যা চাকমা

পলাদ আদাম ৩নং

 

 1.  

শিমা চাকমা

পিতা-স্বরদিন্তু চাকমা

কিচিং আদাম ৩নং

 

 1.  

শিপা চাকমা

স্বামী-জয়মত্ম কুমার চাকমা

করল্যামুড়া ৩নং

 

 1.  

মিনু চাকমা

স্বামী-বন বিকাশ চাকমা

কিচিং আদাম ৩নং

 

 1.  

শ্রবনা চাকমা

স্বামী-স্বরবিন্দু চাকমা

কিচিং আদাম ৩নং

 

 1.  

জর্জি চাকমা

স্বামী-আনমত্ম বিকাশ চাকমা

দুরখেইয়া ৩নং

 

 1.  

গোরিকা চাকমা

স্বামী-পরেশ চাকমা

দুরখেইয়া ৩নং

 

 1.  

নমিতা চাকমা

স্বামী-শুক্ল মনি চাকমা

কিচিং আদাম ৩নং

 

 1.  

কোকিলা চাকমা

স্বামী-অনিমেষ চাকমা

কিচিং আদাম ৩নং

 

 1.  

নিওতি চাকমা

স্বামী-চিরনজিত চাকমা

সাহসবান্দা ৩নং

 

 1.  

গৌরিকা চাকমা

স্বামী-বিনয় চাকমা

কিচিং আদাম ৩নং

 

 1.  

কৃপালতা চাকমা

স্বামী-জ্ঞান বিকাশ চাকমা

দুরখেইয়া ৩নং

 

 1.  

ববিতা চাকমা

পিতা-বনজন চাকমা

পলাদ আদাম ৩নং

 

 1.  

রিপা চাকমা

মিলন চাকমা

মোন আদাম৩নং

 

 1.  

লিলি চাকমা

তরম্নন বিকাশ চাকমা

দুরখেইয়া ৩নং

 

 1.  

কুসুম কুমারী চাকমা

রাঙাচান চাকমা

কুকিপাড়া ৪নং

 

 1.  

রোজিনা চাকমা

স্বামী-জয়সেন চাকমা

সাগুপাড়া৪নং

 

 1.  

পূন্য দেবী চাকমা

পীং-বলরাম চাকমা

মগপাড়া ৪নং

 

 1.  

রম্ননা চাকমা

পীং-তপন কুমার চাকমা

মগপাড়া ৪নং

 

 1.  

করম্ননা চাকমা

স্বামী-সমেনদ্র্ চাকমা

মগপাড়া ৪নং

 

 1.  

জোসী চাকমা

পিতা-পদ্ব কুমার চাকমা

মগপাড়া ৪নং